Искам да знам – текстове за диктовки и преписи за 2 клас

     Из „Разходка

   Гургулицата падна, лъкатушейки из въздуха. Момчето извика от радост и тичешком я донесе. В очите му светеше доволен и страстен пламъчец. То стискаше с нежните си пръсти топлото тяло на птицата. Усещаше как бързо о плахо бие малкото ù сърце.

                                                                                                        Ем. Станев

Click to continue reading "Искам да знам – текстове за диктовки и преписи за 2 клас"